Użyteczne telefony w Bukareszcie:

   

Urząd Miejski:                                       

    - Burmistrz Generalny                                                     315 01 10

    - Dyspozytor dyżurny                                                     98 54

   

Telefony alarmowe                                

    - Policja                                                                         955 / 95 45

    - Pogotowie Ratunkowe                                                 961

    - Szpitale - ostry dyżur                                                    962

    - Straż Pożarna                                                               981

    - Żandarmeria                                                                 956

    - Ochrona Cywilna                                                         982

    - Ochrona Rodziny                                                         983

    - Weterynarz                                                                  93 31

   

Informacje ogólne:                              

- Biuro numerów                                                                931

- Centrala międzynarodowa                                                971

- Centrala międzymiastowa                                                 991

- Telegraf                                                                           957

- Biuro Ochrony Konsumenta                                             980

- Pogoda                                                                            95 91

- Stan dróg miejskich                                                          314 59 28

- Zegarynka                                                                       958