Historia Rumunii w skrócie

 

Około roku 2000 p.n.e. - pojawienie się Geto-Daków w Dacji. VI wiek p.n.e. - Herodot pisze o religii Geto-Daków.

335 r. p.n.e. - Aleksander Wielki przekracza Dunaj i dociera do Dacji.

292 r. p.n.e. - król dacki Doromichaites pokonał armię króla macedońskiego Lizymacha.

I wiek p.n.e. -wielkie królestwo dackie Burebisty.

85 r. n.e. -w czasie panowania Decebala Dakowie atakują rzymian i odnoszą zwycięstwo.

101-102 - pierwsza wyprawa wojenna Trajana przeciwko Decebalowi. 105-106 - druga wyprawa wojenna Trajana. Decebal popełnia samobójstwo, a Dacja zostaje zamieniona w prowincję rzymską.

III wiek -Dacia Felix zaatakowana przez barbarzyńców. 271-274 - Aurelian wycofuje swoje legiony z Dacji.

315 - Cesarz Konstantyn I Wielki odnawia pomnik Tropaeum Traiani z Dacia Inferior (Dobrudży).

328 - Cesarz Konstantyn Wielki przechodzi Dunaj.

IV wiek - Dako-Rzymianie nawracają się na chrześcijaństwo. 375 - najazd Hunów.

V wiek - najazd Gepidów.

VI wiek - najazd Longobardów i Awarów.

580 - nazwa Romania pojawia się na greckiej inskrypcji z Sirmium. VII wiek - najazd Słowian.

895-906 - najazd Madziarów na Europę Środkową.

Koniec XI wieku - Blakumen w inskrypcji runicznej w Sienhem. 976 - pierwsza wzmianka o Wołochach czy Rumunach.

XII - Wołochowie w Pieśni o Rolandzie.

173-1193 - w Gesta Hungarorum wymienieni zostają książęta rumuńscy z Transylwanii X-go wieku.

186 - powstanie Wołochów przeciwko Cesarstwu Bizantyńskiemu; powstanie państwa rumuńsko-bułgarskiego.

222 - Terra Blachorum w Siedmiogrodzie.

241 - wielka inwazja tatarska na Europę Środkową.

247 - księstwa rumuńskie prowadzone przez Litwoi i Seneslau w Otlenii. 308 -pierwsza wzmianka dotycząca księcia Multanii (Wołoszczyzna) w kronice Otokara ze Styrii.

324 - pierwsza wzmianka o Besarabie, założycielu dynastii na Wołoszczyźnie.

352 - powstanie drugiego księstwa rumuńskiego (Mołdawia). 386 -1418 - Mircea Stary.

389 - Mircea po raz pierwszy wydaje bitwę Turkom. 400-1432 - Aleksander Dobry.

442 - Jan Korwin z Hunedoara, wielki wojewoda Siedmiogrodu, pokonuje Turków.

456-1462 - Vlad Palownik. 457-1504 - Stefan Wielki.

475 - Wielkie zwycięstwo nad Turkami w Vaslui. 527-1538 - Piotr Rareş.

526 - Sułtan Soliman Wspaniały po bitwie pod Mohâcs niszczy królestwo węgierskie.

593-1601 - Michał Waleczny.

600-zjednoczenie w jedno państwo trzech księstw rumuńskich: Wołoszczyzny, Mołdawii i Siedmiogrodu.

683 - Turcy oblegają Wiedeń.

635-1654 - panowanie Matei Besaraba na Wołoszczyźnie. 634-1653 -panowanie Basila Lupu w Mołdawii. 678-1688 - Şerban Kantacuzen.

688-1714 - Konstantin Brâncoveanu.

686 - Austriacy ponownie zdobywają Budę. 710-1711 -Dimitri Cantemir.

71 1 - Piotr Wielki zostaje pokonany przez Turków pod Stănileşti. 775 - Austriacy nabywają od Turków część Mołdawii (Bukowinę). 784-1785 -powstanie Rumunów Siedmiogrodzkich (Horea, Cloşca i Crişan). 791 - Rumuni z Siedmiogrodu piszą Supplex Libellus valachorum.

792 - Rosjanie, po raz. pierwszy w historii, docierają do Dniestru. 812 - Rosjanie zagarniają część Mołdawii (Besarabia).

821 - powstânie kierowane przez Tudora Vladimirescu.

1848 - powstanie Rumunów z Siedmiogrodu (Avram Iancu).

24. O 1. 1859 - Aleksander Kuza wybrany księciem Mołdawii i Wołoszczyzny. 10. O5. 1866 - wstąpienie na tron Rumunii Karola Hohenzollema.

31. 07. 1877 - Rosjanie znajdujący się w trudnej sytuacji pod Plevna (Bułgaria) usilnie proszą Rumunów o wsparcie.

Wrzesień 1877 - Plevna zostaje opanowana, Turcy proszą o pokój z Rumunią, a Rumunia zyskuje absolutną niepodległość.

10. O5. 1881 - Rumunia staje się królestwem. 10. 10. 1914 - śmierć Karola I.

1914-1927 - król Ferdynand.

1916-1917 - udział Rumunii w I Wojnie Światowej.

27. 03. 1918 - Besarabia ogłasza zjednoczenie z Rumunią. 27. 1 1. 1918 - Bukowina ogłasza zjednoczenie z Rumunią.

O1. 12. 1918 - Siedmiogród proklamuje zjednoczenie z Rumunią.

1919 - komunistyczna rewolucja Beli Kuna na Węgrzech stłumiona przez oddziały rumuńskie.

1930-1940 - panowanie Karola II.

26. 06. 1940 - ultimatum postawione przez Związek Sowiecki, po raz drugi , atakujący Besarabię.

30. 08. 1940 - arbitraż Wiedeński - Rumunia zostaje pozbawiona północnej części Siedmiogrodu na rzecz Węgier.

06. 09. 1940 - wstąpienie na tron króla Michała.

22. 06. 1941 - Rumunia wchodzi w stan wojny ze Związkiem Radzieckim. Lato 1941 - odzyskanie Besarabii i Bukowiny.

 Krótka Historia Rumunii jest zamieszczona na stronie rządowej Rumunii. 

Tutaj umieściłam kilka stron

Warto przeczytać książkę Krótka historia Rumunii Mircea Eliade