Konsulat Honorowy Rumunii w Poznaniu

Wizyta J.K.M. króla Karola II miała miejsce w dniu 28 czerwca 1937 roku. Kopie wycinków prasowych dotyczą wizyty w Biedrusku koło Poznania. proszę zwrócić uwagę na patetyczny pełen zachwytu język...

Obrazy są zapisane formacie tiff

Strona główna

Działalność