Sapanţa - Wesoły cmentarz 

wystawa Biblioteka Główna UAM Poznań

05 - 14 marca 2001

W dniach 05-14 marca 2001 miała miejsce wystawa Wesoły Cmentarz Sapanţa w Bibliotece głównej UAM. Wystawę zaszczyciła jej Ekscelencja Ambasador Rumunii Ireny Komoroschy.

Słowo wstępne wygłosili:  dyrektror biblioteki dr Artur Jazdon, ambasador Rumunii Ireny Komoroschi, Konsul Honorowy Rumunii Iuliana Grażyńska.

Plakat z wystawy

Ponieważ Rumunia  tak jak  i Polska potrzebuje stałych odkryć zdecydowałam się na pokazanie Państwu dokumentację fotograficzną napisów nagrobkowych jednego oryginalnego cmentarza z Maramures. 

więcej

treść niektórych napisów jest warta przemyślenia.

Tutaj leży moja teściowa.

Gdyby jeszcze rok na świecie została

umarłbym ja, a ona by o tym pisała.    wiecej

Autorka zdjęć Sanda Basa

link1

link2

Jej eks. Ambasador Rumunii Ireny Comoroschy, Konsul Honorowy Iuliaana Grażyńska

Artykuł zamieszczony na stronie http//empiktv.com

Ambasador Rumunii Ireny Comoroschy , Prof. Misterski (dyr. Wydz. Rumunistyki), dyr. Biblioteki A. Jazdon

Strona główna

Działalność