Spotkanie Wigilijne i otwarcie wystawy

Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14 WLKP. Dywizji Piechoty  

z udziałem Attaché Militaire Rumunii Florica Gavrila

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 16 grudnia 2004

 

"Aby śpieszyć na zew Ojczyzny bronić zagrożonych jej granic przed najazdem bolszewickim wstąpiłem dnia 20 sierpnia 1920 roku jako ochotnik do Wojska Polskiego."

st. szeregowy Czesławy Tojza z 57 PP, 1920 rok

 

"Myślę o Tobie. Ojczyźnie się poświęcam. Wychowaj naszego syna na dzielnego Polaka. Spowiadałem się. Frank."

z listu generała Franciszka Seweryna Włada do jego żony Marty, 18 września 1939 roku.

....ile jeszcze osób teraz, dzisiaj, z takim wpojonym szacunkiem umiałoby i chciałoby pisać o Polsce, rodzinie i religii. Życie publiczne, społeczne, polityczne, a coraz częściej także i towarzyskie daje nam ostatnio niewiele przykładów zachowań godnych, zachowań, których motywacją jest dobro wspólne i w których przyzwoitość wyznacza bariery, których się nie przekracza. ,,Życie, trud i mienie za prawo i wolność Ojczyzny" -  taka dewiza wyhaftowana była na pierwszym sztandarze 57 Pułku Piechoty. Żołnierze 14 Dywizji swoim zachowaniem, pracą i walką dowiedli, że słowa umieszczone na ich sztandarach nie były puste, że ich życie i trud mogły służyć jako wzór następnym pokoleniom. 

Maciej Kandulski

 

 

 

 

 

 Historia 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty

Jeden z pułków Dywizji – 57 Pułk Piechoty – nosił imię Karola II Króla Rumunii. W czasie wizyty w Polsce w czerwcu 1937 roku, król Karol II, jako pułkownik Wojska Polskiego otrzymał honorowe szefostwo tego pułku i udekorował pułkowy sztandar krzyżem Michała Walecznego.

Polska i Rumunia w okresie międzywojennym - Konwencja o Przymierzu miedzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii